Увод към "Теории на Фотографията"

Петер Гаймер  “Теории на фотографията“  не е  само за теоретици, изкуствоведи и критици. То ще е познавателно плодотворно и за фотографите, които търсят дълбоките основания на собствената си дейност. Нещо повече, възможно е самото четиво да роди образи, импулсът на вдъхновението да тръгне не само от виждането и чувстването, но и от осмислянето. Защото слово и образ са много сложно преплетени и – ако се доверим на Шилер в неговото писмо до Хумболд – „определеността на понятията може да бъде безкрайно полезна за творенията на въображението“. Надяваме се, че книгите от поредицата ще помогнат на читателя да осмисли личния си отговор на въпроса „защо“ – въпрос, който предхожда всяко „как“ и който определя значимостта на всяко човешко начинание.най-важните текстове – тези на Ролан Барт, Сюзан Зонтаг, Валтер Бенямин, Вилем Флусер. Нашата амбиция е да продължим и обогатим тази редица парадигмални произведения по теория и философия на фотографията с книги, неиздавани досега на български език. Убедени сме, че систематичното и последователно запознаване с многопосочните анализи върху природата на фотографията ще е от полза.поражда своеобразен смислов хаос. Масовостта и всекидневната (зло)употреба с това изобразително средство все по-настойчиво налагат усещането за празнота. Излизащите в големи тиражи разнообразни наръчници и практически ръководства засищат желанието ни да узнаем „как“ да постигнем задоволителни практически резултати. Но това носи само едно първоначално и повърхностно удовлетворение. Всеки, който съвестно „обработва нивата си“, който усърдно задълбочава познанията си, рано или късно трябва да стигне до въпроса: „Що е това фотографията?“ Този въпрос крие тайна, култура и истина. Размислите върху него имат история. Българският читател познава някои отПоредицата от книги, посветени на теорията на фотографията, започва да излиза в подходящ момент. Изключителната популярност и привидната лекота при създаването на фотографски образи