За изложбата "Видения" на Александър Иванов

Уважаеми дами и господа, скъпи приятели! Великолепни съчетания от възможности предлага фотографията.Погледът към реалността може да е постояно променящ се и в същото време фотографът да запазва своята уникалност и своеобразие. Настоящата изложба свидетелства точно за такава вариативност.Александър Иванов, когото всички познаваме като пейзажист, застанал лице в лице с природата, преди години промени тотално гледната си точка и полетя, за да ни покаже България от високо и така разшири максимално кръга на почитателите си. Днес го виждаме с друго отношение към реалността. Представя ни своите видения. Не винаги научните определения и термини са разкривали дълбините на фотографската същност. Има думи и изрази от всекидневната реч, които, дори без да забелязваме, кореспондират с ярки черти и характерни особености на снимачния процес или на фотографската образност.Такава е например думата "дебна".Тя включва в себе си наблюдателност и говоност за реакция.Една абсолютно емблематична дума за репортажния подход в снимането.

Думата "видение" разкрива съвсем различно амплоа на фотографията.Съдържа както реалистично, така и фантастично начало.Двояка дума, в която се преплитат и взаимно се допълват съзерцателното и умозрителното.Фотографията е бездна от видения.Тук ще видите причудливо дърво, преживяно състояние, фотографска експресия,свелинни метаморфози, двойна експонация, размазано движение. Единственото условие ,което събира заедно тази разнородност, е авторският поглед.Видението, за разлика от сънното състояние и халюцинациите, се ражда в контролируем образотворчески процес. Александър Иванов разкрива нови свои страни от своята творческа биография. Не става дума за новост в неговото майсторство,а поредно доказателство за целеустременост и плътна ангажираност с извличането на красота и смисъл.