За фотографските сюжети на Алексей Мякишев

В съвременната фотография протичат бурни процеси в много посоки, с различна  дълбочина и интензивност. отвсякъде ни залива поток от изображения. Сетивата ни са преситени от визуален хаос. Зрението търси пристан в осмислената фотография, в пълноценното общуване между окото и двуизмерния образ. Сложна тъкан има изображението, в него са вплетени познание, емоции, опит. По тази причина е трудно да намираш „своя” автор с близък на теб подход и тематична ориентация. Откриването му прилича на намиране на добър приятел, на сродна душа. Съпроводено е с особено вълнение.

Алексей Мякишев остава верен на традиционната фотографска технология, съх- ранява изконни фотографски нагласи /наблюдателност, бърза реакция/, вдъхновява се от неизкоренимата сила на фотографския образ да разкрива скрит смисъл и красота, да се заиграва и претворява чудото на светлината. Избира за сюжет православието, живота на вярващите, тяхното ежедневие, радости, трудности. Снима Великорецкия кръстен ход – удивително по руските си мащаби събитие, което го въвежда във вярата, по време на което приема и свето кръщение. Към сюжетите си фотографите обикновено имат личен, професионален или артистичен подход, Мякишев живее в темата си. Рядко съчетание на фотографски талант и среда на осъществяване. Колко често сме свидетели на разочарова-
ние от похабения дар, отдаден в служба на неуместна реализация. Талантът на  Мякишев е в майсторския улов на мигове, в премерените съчетания на отсечки, мащаби и тоналности, но и в удачния избор на подходящи обекти. Да преценяваш правилно какво от реалността е достойно да се превърне в образ, да имаш способността да го откриваш безпогрешно и пресътворяваш, е наистина безспорен талант.
В рамката на техническите характеристики са: класическа черно-бяла фотография, филмов фотоапарат Лайка, ръчно копиране. Дано тази фотография намери повече почитатели, защото зад нея стои съкровена вяра и визуална култура. А фотографията е като огледало – в нея ще се огледа само зрителят, който открива там себе си.